تبلیغات
فروشگاه پروژه های میکروکنترلر (AVR PIC 8051 ) - خرید کیت های پیشرفته با میکروکنترلر در سمنان


آن دسته از عزیزانی که در شهر سمنان هستند می توانند برای خرید کیت ها یا کتاب و نرم افزار با شماره
09358905783 تماس حاصل نمایند.